«Πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.»